Nice to meet you, my name is Alois!


囝囝Alois喺威院住咗7日之後卒之喺噚日出院返屋企了,先要多謝威院7K病房內所有的醫護人員悉心嘅照料,同時希望病房內的其他小朋友可以快啲出院返屋企陪家人。

另外第一晚過夜可以用震撼喺嚟形容,基本上係全晚無得瞓,不停餵奶、掃風同換片,之後都係餵奶、掃風同換片,幸好日間有陪月姐姐幫手可以枓一抖,不過都真係辛苦太太。

希望我哋可以快啲習慣新生活,揍到Alois肥肥白白。
留言

熱門文章